تاریخ : دوشنبه 12 دی 1390 | 11:37 ق.ظ | نویسنده : محمدرضا | نظرات


بدینوسیله به اطلاع می رساند، به کار گیری اتباع بیگانه در هیئت های شطرنج استان ها و مراکز خصوصی شطرنج تابع ضوابط و مقررات خاص می باشد.

بنابر این لازم و ضروری است که به کار گیری اتباع خارجی ( به عنوان مربی، داور، مشاور و سمت های مشابه) پس از انجام مراحل قانونی و تایید فدراسیون شطرنج انجام پذیرد.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای هیئت های شطرنج استان ها بوده و ایشان پاسخگوی کلیه تبعات ناشی از به کار گیری اتباع خارجی بدون مجوز فدراسیون شطرنج در برابر مقامات مسئول خواهند بود.

منبع:فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران


طبقه بندی:
برچسب ها: بخشنامه به کارگیری اتباع خارجی در هییت ها، بخشنامه شطرنج،

تاریخ : شنبه 10 دی 1390 | 10:10 ق.ظ | نویسنده : محمدرضا | نظرات