بخشنامه

اخیراً مشاهده گردیده قبل از شروع  مسابقات شطرنج مختلف در سطوح کشور،بعضی از هیئت‌ها و بازیکنان رأسا اقدام به تغییر استان محل سکونت خود می‌نمایند.

اخیراً مشاهده گردیده قبل از شروع مسابقات شطرنج مختلف در سطوح کشور بعضی از هیئت‌ها های ورزشی اقدام به تغییر استان محل سکونت بازیکنان خود می کنند و یا اینکه شطرنجباز رأسا اقدام به تغییر استان محل سکونت خود می‌نمایند. لذا با توجه به شکایات واصله از هیئت‌های سراسر کشور، بازیکنان با شرایط اختصاصی زیر قادر به تغییر استان خود می‌باشند:

1.      شطرنجبازانی که حداقل شش ماه قبل از شروع مسابقات (برابر مدارک مستند) ساکن استان مورد نظر باشند.

تبصره: ارائه اجاره نامه که به تائیدیه فرمانداری آن شهرستان رسیده باشد.

2.      متولدین هر استان برابر اصل شناسنامه

3.      ارائه گواهی اشتغال به تحصیل ویژه دانشجویان

برچسب ها: بخشنامه،

تاریخ : چهارشنبه 19 بهمن 1390 | 01:32 ق.ظ | نویسنده : محمدرضا | نظرات
تاریخ : دوشنبه 12 دی 1390 | 11:37 ق.ظ | نویسنده : محمدرضا | نظرات