(به وبلاگ فوق تخصصی شطرنج خوش آمدید)

کمیته مربیان شرایط جدیدی را برای احراز مربیگری تصویب کرد.

 :به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، بر اساس مصوبات این جلسه

 یک - کلیه مربیانی که قبل از تاریخ 1389/4/27  موفق به اخذ مدرک مربیگری درحه 3 شده اند،مدرک آنها تایید شود. تایید شدگان درجه سه از تاریخ فوق الذکر جهت ارتقاء به درجه دو باید ریتینگ 1800 (آقایان) و 1600 (بانوان) را دارا باشند.

دو- کلیه مربیانی که قبل ا زتاریخ مذکور، موفق به اخذ مدرک مربیگری درجه  2 شده اند می بایستی حداقل ریتینگ پایه دریافت کنند و در غیر اینصورت فقط مدرک درجه 3 آنها تایید می شود.تایید شدگان درجه دو پس از تاریخ 1389/4/27 جهت ارتقاء به مدرک مربیگری درجه یک باید حداقل ریتینگ 2200 (آقایان) و 2000 (بانوان) را دارا باشند.

سه- کلیه مربیانی که قبل از تاریخ مذکور به اخذ درجه یک نائل شده اند و قاقد ریتینگ بین المللی هستند تنها پایان مرداد ماه سال جاری مهلت دارند تا مدرک خود را ثبت نمایند.مدرک مربیگری درجه یک این افراد پس از بررسی با نظر فدراسیون تایید خواهد شد.

طبقه بندی: شرایط جدید احراز مدارک مربیگری،

تاریخ : چهارشنبه 17 خرداد 1391 | 02:52 ب.ظ | نویسنده : محمدرضا | نظرات