قبل از خواندن این مقاله سعی کنید جواب این سوال ها را حدس بزنید:

در جهان کدام کشورها، بیشترین تعداد شطرنج باز بین المللی ( به عنوان مثال شطرنج باز با ریتینگ فیده ) را دارند؟

کدام کشورها سریعترین رشد را دارند؟ کدام استاد بزرگ های بیشتری دارند؟ کدام قوی ترین ها را دارند؟

در سراسر جهان چند استاد بزرگ GM  ، چند استاد  بین المللی IM ، و چند  استاد فیده FM وجود دارد؟اینجا آمارهای واضحی هست که توسط بوریس اسکیپکو برای سایت Chess Siberia گرداوری شده است.

ارقام و آمار شطرنج

در وب سایت Chess Siberia بوریس اسکیپکو نگاه عمیق تری به لیست ریتینگ فیده 2012 داشته و به چند آمار جالب رسیده است.

او متوجه شده که 133،549 شطرنج باز با میانگین ریتینگ 1953.7 در این لیست وجود دارند.

بیشترین تعداد شطرنج باز دارای ریت در کشور آلمان زندگی می کنند (15،442).

روسیه، کشور کبیر شطرنج، 14،422 شطرنج باز با ریتینگ بین المللی دارد.

تعداد شطرنج باز های دارای ریت بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسکیپکو روند چهار سال گذشته را بررسی کرده و افزایش تعداد شطرنج بازان را پیدا کرده است. بیشترین افزایش در اسپانیا،

با 5153 شطرنج باز دارای ریت بوده و به دنبال آن هند، فرانسه، روسیه و آلمان قرار دارند.

( بر طبق این جدول، کشور خودمان ایران، نیز به عنوان یازدهمین کشور با افزایش تعداد 1088، به 1638 شطرنج باز دارای ریت،

رسیده که برابر با 197.82 در صد افزایش تعداد نسبت به چهار سال گذشته است. )

 

افزایش در تعداد شطرنج بازان دارای ریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکنون شطرنج بازان چین بیشترین میانگین ریتینگ را دارند ( 2193.39). شطرنج بازان اندونزی با میانگین ریتینگ

2163053 در رتبه دوم هستند. اسکیپکو فقط کشور هایی که بیشتر از 100 شطرنج باز دارای ریت دارند را در نظر گرفته است.

باید توجه داشته باشید که انتظار داریم در میانگین ریت ها کاهش داشته باشیم، چون تعداد زیادی شطرنج باز جدید به لیست ها اضافه می شوند.

آنها به ناچار به عنوان تازه کار در پایین لیست های ریتینگ ها قرار دارند.

 

میانگین ریتینگ شطرنج بازان دارای ریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشترین تعداد شطرنج بازان دارای عنوان ( استاد بزرگ ها، استادهای بین المللی و استاد های فیده ) در روسیه زندگی می کنند.

دوم اوکراین، و سوم آلمان است. در این جدول تعداد استاد بزرگ ها و میانگین ریتینگ آنها وجود دارد.

 

شطرنج بازان دارای عنوان

 

 

 منبع:سایت رخ