عالی ترین آخر بازی های شطرنج تا به حال
مقاله دیگری از احسان محمداسماعیل

در ادامه مقالات معرفی كتاب و نویسنده آن، در مطلب حاضر به كتاب «عالی ترین آخر بازی های شطرنج تا به حال» تألیف "استیو گیدنز" منتشر شده به تاریخ مارس 2012 می پردازیم:

این كتاب شامل 50 بازی برگزیده است كه نویسنده با گلچین كردن آن ها كوشیده است تا اصول موضوعه آخر بازی را تشریح كند و كاربرد آن ها را در یك بازی عملی به نمایش گذارد. اصولی مانند مركز گرایی شاه، اصل دو نقطه ضعف و اصل عجله نكنید و ...

شیوه كار وی بر این مبناست كه حركات بازی را تا رسیدن به مرحله آخر بازی بدون هیچ تفسیری می آورد و با فرا رسیدن این مرحله، به توضیح و تفسیر حركات انتخابی كه معمولاً بر پایه ایده های الگو وار آخر بازی نظیر زوگزوانگ و ... است، می پردازد. در عین حال نویسنده تلاش كرده است تا با انتخاب مثال های متنوع، آخر بازی هایی با طیف های متفاوت كمیت نیروهای درگیر را در كتاب بگنجاند. نتیجه كار كتابی خواندنی از آب درآمده كه بایستی به حسن انتخاب نویسنده آفرین گفت.


استیو گیدینز دانش آموخته سیاست و اقتصاد از دانشگاه آکسفورد انگلستان است

"استیو گیدنز" استاد فیده انگلیسی متولد 1961 و نویسنده كتاب های سودمند و كاربردی شطرنج است. از وی كتاب های «چگونه مجموعه گشایشی خود را بسازیم»، «50 درس ضروری شطرنجی» و «50 راه كسب پیروزی در شطرنج» به زبان های آلمانی و اسپانیایی نیز ترجمه شده است. از آن جا كه وی همواره خود را دانشجوی شطرنج می داند، نثر كتاب هایش به گونه ای است كه در تفهیم مطالب كتاب هایش به خوانندگان بسیار موفق و كارآمد می باشد. به پیوست یكی از بازی های كتاب را برای خوانندگان عزیز می آوریم تا با آن از نزدیك آشنا شوند.

دریافت فایل PDF ترجمه (160kb)